Dnes v IT velice populární slovo „automatizace“ není na rozdíl od spousty IT zkratek a jiných „buzzwordů“ nikterak nové. V jiných oborech se automatizace, například výrobních procesů, používá již spoustu let. Tak, jako je běžně možné ve výrobních podnicích vidět roboty, jak sestavují automobil, nebo něco s chirurgickou přesností vyřezávají z plechu, je možné v některých IT odvětvích vidět automatizaci některých vybraných procesů.

Typicky jde o procesy a činnosti, které je vhodné a moudré svěřit automatu (robotovi), který je provede jednak rychle a jednak přesně, tedy spolehlivě a vždy stoprocentně stejně. Nemalou měrou k výběru činností vhodných pro zautomatizování přispívá i fakt, že jde o práci, která jednoduše nikoho nebaví. Důležité na automatizaci v IT je, že je činnost snadno a rychle opakovatelná. Vždyť proč se dlouze a složitě zabývat resuscitací pochroumaného operačního systému v serveru, když ho mohu lusknutím prstů nechat automaticky nainstalovat znovu? A to nemluvím o tom, že resuscitace nemá na rozdíl od automatizované čisté instalace v předem předvídatelnou dobu ani výsledek.

V podstatě nemusí administrátor při použití automatizace na server vůbec vzdáleně přistupovat, protože veškeré změny v konfiguraci, nebo sestavení systému provede ve scénáři automatizačního nástroje a automatizaci spustí. Toto může platit například i při triviálních a nudných úkonech, jako je vytvoření nového uživatele.

Dalším, spíše tedy vedlejším, ale také zajímavým efektem je, že automatizační scénář slouží jako částečná dokumentace stavu infrastruktury. V pro administrátora snadno čitelné podobě totiž scénář obsahuje veškeré kroky a hodnoty. Takže na otázku „Jak je ten server nainstalovaný?“ nebo Jak je ta věc nastavená?“, najde administrátor snadno a rychle odpovědi.

Nástrojů, které jsou určené pro automatizaci v IT, je samozřejmě několik. Zmíním jen ty nejznámější, jako je Ansible, Chef nebo Puppet. Naše společnost se rozhodla pro používání systému Ansible, který svojí povahou, způsobem ovládání a jazykem scénářů (YAML) nejvíce administrátorům vyhovuje.

Díky automatizaci například momentálně snadno obhospodařujeme u jednoho našeho významného zákazníka rozsáhlou infrastrukturu pro ecommerce, která čítá 135 virtuálních serverů. Ty jsou si podobné jak vejce vejci díky základním společným automatizačním rolím a následně jsou na ně aplikovány specifické role podle určení serveru. Od databázového clusteru, přes identity management servery až po aplikační servery a proxy je vše do poslední tečky obsluhováno skrze Ansible. Instalace celé této infrastruktury například v případě potřeby instalovat ji v jiném datovém centru, by dle hrubého odhadu díky automatizaci zabrala jeden pracovní den jednoho člověka. Bez automatizace by se administrátor s takovým úkolem trápil týdny, možná i měsíce…

                                                                                   Ondřej Pešta