Reference

EUC Klinika Praha a.s.

Komplexní správa IT pro síť poliklinik a lékáren EUC v několika lokalitách v Praze. Zajišťujeme podporu uživatelů (lékaři, sestřičky, lékárníci), správu ambulantního systému MEDICUS a lékárenského systému MEDIOX a rovněž přípravu dávek pro zdravotní pojišťovny. Rovněž jsem vyvinuli eShop pro prodej léků www.euclekarna.cz.

Program H plus, a.s.

Pro soukromé zdravotní zařízení Program H plus poskytující komplexní lékařskou péči pro firmy i jednotlivce jsme integrovali Ekonomický informační systému (EIS) a jeho nástavbu PACIENT (evidence parametrů programového členství) s ambulantním IS MEDICUS a připravili rovněž klientskou zónu pro pacienty, včetně API pro externí mobilní aplikaci. Podrobněji o projektu, viz případová studie. Pro zákazníka rovněž zajišťujeme správu IT infrastruktury.

Perfect Clinic s.r.o.

Pro kliniku plastické chirurgie a estetické dermatologie Perfect Clinic zajišťujeme kompletní outsourcing IT služeb, včetně serverového dohledu nad provozem klíčových softwarů třetích stran jako je např. klinický informační systém STAPRO FONS. Došlo rovněž k výměně a modernizaci klíčových prvků lokální IT infrastruktury, mimo jiné i pro zvýšení rychlosti a zajištění vyšší spolehlivosti a bezpečnosti při práci s citlivými údaji dle směrnice GDPR.

ACCOM holding s.r.o.

Ve společnosti ACCOM holding s.r.o., která zastřešuje skupinu českých firem podnikajících v oblasti výroby (Bohušovická a Choceňská mlékárna), importu, exportu a distribuce mléčných výrobků (např. Bobík, Nutrilac, Skyr-kapucín), působíme jako systémový integrátor ICT (informačních a komunikačních technologií), včetně 24/7 helpdesku pro uživatele v cca 10 lokalitách.

Travelport Czech Republic s.r.o.

Pro společnost Travelport Czech Republic s.r.o., zastupující v ČR celosvětového poskytovatele cestovních služeb Travelport a jeho globální distribuční systém GDS Galileo, jsme vyvinuli nástroj pro on-line prodej letenek GOL IBE. Tento speciální software využívalo na konci roku 2016 více než 800 cestovních agentur v 25 zemích světa. Po přesunu vývoje produktu do interního Travelport týmu se zákazníkovi staráme o kompletní běh jeho datového centra.

letenkysnadno.cz s.r.o.

Díky našim dlouholetým zkušenostem s vývojem systémů pro on-line prodej letenek jsme provozovali do roku 2022 portál www.letenkysnadno.cz pro zkušené a pohodlné cestovatele. Ti totiž vědí, že v danou chvíli je pro dané období a dané letadlo cena letenky u všech prodejců vesměs stejná a místo nesmyslného porovnání je mnohem důležitější rezervovat hlavně včas a spolehlivě. K tomu slouží kromě portálu i naše mobilní aplikace pro Android i pro iOS.

Prague International Marathon,s.r.o.

Jsme oficiálním partnerem a IT dodavatelem společnosti Prague International Marathon, která se stala jedním z nejvýznamnějších světových pořadatelů maratonských a půlmaratonských běhů konaných každoročně v Praze i dalších městech. V našem datovém centru na virtuální serverové infrastruktuře rovněž běží oficiální portál zastřešující všechny akce www.runczech.com.

MS v ledním hokeji 2004

V roce 2004 jsme se stali tvůrcem a provozovatelem oficiálního informačního serveru www.mshokej2004.cz organizačního výboru Českého svazu ledního hokeje pro konání mistrovství světa v Praze a Ostravě. Portál byl vybudován na našem tehdejším redakčním systému vlastní výroby EPUBLIK a vedle článků, výsledků, obrázků, bannerů, dokumentů, novinek, anket a diskusních příspěvků obsahoval také fotogalerii, kalendář akcí a podrobné statistiky.

Ing. Jan Švejkovský - JENA

Pro firmu JENA, která projektuje a realizuje zahradnické práce pro soukromou i veřejnou sféru, ať už jsou to zahrady, parky, veřejná zeleň, školky okrasných rostlin či kompostárny, zajisťujeme ve spolupráci s dalšími dodavateli kompletní chod ICT systémů (např. vážní systémy, komunikační systémy, účetní systém, apod.), včetně dodávek hardwaru a softwaru a helpdesku pro uživatele.

VERMONT Services Slovakia s.r.o.

Pro prodejce značek módního oblečení Vermont holding poskytujeme ve spolupráci s firmou Matematické a Statistické Projekty a Software s.r.o specifický software AristoTelos pro plánování a řízení směn a pracovních kapacit (Workforce Management Software) v jednotlivých maloobchodních prodejnách v Česká republice, na Slovensku a v Maďarsku.

Bushman s.r.o.

Pro českého výrobce kvalitního outdoorového a volnočasového oblečení Bushman zajišťujeme kompletní správu hlavní serverové a síťové IT infrastruktury na centrále i v jednotlivých maloobchodních prodejnách po České republice. Ve spolupráci s interním IT oddělením se staráme i o lokální správu počítačů a uživatelský support. Podíleli jsme se i na tvorbě zátěžových testů pro Eshop.

Infonia, spol. s r.o.

Pro webdesignovou a webmarketingovou společnost Infonia, která se zabývá vývojem webových stránek a eshopů, poskytujeme kompletními virtuální serverovou infrastrukturu v našem datacentru pro vývojářské, testovací a produkční prostředí. Infonia se tak  může se svými zákazníky plně soustředit na kreativní nápady, softwarový vývoj, komunikaci, marketing a implementaci. O následný provoz je pak kompletně postaráno na našich serverech s podporou našich zkušených administrátorů.

Střední odborné učiliště gastronomie

Kompletní zajištění návrhu a provozu školní IT infrastruktury, včetně dodávek hardwaru a instalace školního softwaru, např. Bakaláři, School PC. Ve spolupráci s vedením školy a dalšími určenými pracovníky zajišťujeme pomocí našeho helpdesku vzdálenou i lokální uživatelskou IT podporu nepedagogických i pedagogických pracovníků a žáků. Jako certifikovaný Microsoft partner pro vzdělávání (AEP – Authorized Educational Partner) jsme učiliště vybavili příslušnými Office 365 plány pro školy.

Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Kompletní zajištění návrhu a provozu školní IT infrastruktury, včetně dodávek hardwaru a instalace školního softwaru, např. Bakaláři, Vision. Ve spolupráci s vedením školy a IT učiteli zajišťujeme rovněž vzdálenou i lokální uživatelskou IT podporu pedagogických i nepedagogických pracovníků a žáků. Jako certifikovaný Microsoft partner pro vzdělávání (AEP – Authorized Educational Partner) jsme gymnázium vybavili příslušnými serverovými i aplikačními Microsoft licencemi.

MINISTERSTVO VNITRA

Zajištění služby 2 virtuálních serverů pro Portál odboru strukturálních fondů MV ČR, viz http://www.osf-mvcr.cz/ a http://projekty.osf-mvcr.cz. Jedná se o linuxový server s redakčním systémem pro webové stránky a o Windows server se SharePointem a MS SQL databází pro vkládání úspěšných projektů spolufinancovaných z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jejichž vybrané části má v gesci Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR (OSF).

PERNAMENTA a.s.

V našem datovém centru zajišťujeme kompletní serverovou virtuální infrastrukturu pro provoz informačního systému ZEUS. Ten slouží jako hlavní backofficový nástroj pro optimalizaci procesů při uzavírání smluv finančním a makléřským společnostem, o jejichž brokerský pool se pracovníci společnosti Pernamenta starají.

It´s my life! a.s.

Poskytnutí cloudové emailové služby našeho datacentra založené na open source produktu Zimbra pro kompletní správu a provoz emailových schránek a sdílených kalendářů. Služba slouží prodejní síti certifikovaných výživových poradců v rámci ryze českého dietního programu na hubnutí It’s my life!

Mediaservis s.r.o.

V letech 2010-11 jsme pro společnost Mediaservis, s.r.o. připravovali procesní a technické analýzy tehdejších IT systémů v segmentu adresné a neadresné distribuce a rovněž zajišťovali po technické i organizační stránce migraci provozních serverů.
Výsledkem spolupráce byl návrh nového online informačního systému pokrývajícího obchodní, logistické i ekonomické požadavky zákazníka na zpracování obchodního případu.

FILMSERVICE a.s.

Vytvoření a provoz speciální softwarové aplikace v našem datovém centru pro producenta televizních reklam a statických snímků, společnost Filmservice. Aplikace slouží ke sdílení a schvalování reklamních videí a fotek mezi producentem a jeho klienty z celého světa.

ATELIÉRY BONTON ZLÍN, a.s.

V roce 2002 jsme pro Ateliéry Bonton Zlín, největšího českého distributora audio-vizuální tvorby, vyvinuli informační systém, který umožňuje kompletní uchovávání, správu a vyhledávání záznamů o filmech v elektronickém digitálním archivu a dále pak výpůjčky jednotlivých fyzických kopií ze skladu do kin a také evidenci příslušných distribučních filmových práv.

TSG - TELECOMM SOLUTIONS GROUP

Během spolupráce v letech 2002-2006 s mezinárodní poradenskou a manažerskou firmou v oblasti telekomunikačních technologií jsme se podíleli na vývoji systému pro kompletní sledování výstavby mobilní UMTS sítě operátora 3. generace QUAM.DE v Německu nebo na zprovoznění a správě Wi-Fi sítě pro vysokoškolské „Campusy“ ve Velké Británii, včetně billingového centra. V ČR vznikla v rámci této spolupráce tehdy pilotní telekomunikační síť s názvem mynet.cz.

SČP a VČP, a.s.

Projekt pro Severočeskou a Východočeskou plynárenskou, a.s. v letech 2002-2007 zahrnoval převod statického Intranetu na dynamický databázový portál, včetně implementace digitálního archivu pro ukládání a diferencovaný přístup uživatelů k vnitropodnikovým dokumentům a směrnicím, dále aplikaci HELP-DESK a rozúčtování hovorů z mobilních telefonů. Spolupráce skončila až začleněním obou distribučních společností pod nového vlastníka RWE, nyní innogy.

CHEMOPETROL LITVÍNOV, a.s.

V rámci projektu realizovaného v letech 2000-2001 ve spolupráci s firmou MacSource, s.r.o. jsme pro tehdejší Chemopetrol Litvínov, a.s. později začleněný do skupiny Unipetrol vyvinuli v MS ACCESS 2000 Program pro řízení chodu dokumentačního centra (PDC), který evidoval, kontroloval a vyhodnocoval veškerý vnitropodnikový oběh dokumentů jako jsou faktury, výkresy, dopisy, faxy, apod. týkající se dokumentace výstavby jednoho ze závodů.

GEOSAN GROUP, a.s.

V roce 2001 proběhla kompletní dodávka lokální počítačové sítě, včetně vybudování strukturované kabeláže, pro ředitelství stavební firmy GEOSAN GROUP, a.s. Až do roku 2005 jsme v této firmě působili jako hlavní IT administrátor a podíleli se mimo jiné jako konzultanti i na dodávkách hlavních účetních a ekonomických IS.