Počátkem letošního roku jsme pořídili nový hardware a software pro modernizaci našeho datacentra, kde pro naše zákazníky provozujeme hostingové služby, SaaS, PaaS a IaaS.

Cílem bylo přinést našim zákazníkům moderní technologie pro vyšší flexibilitu a vyšší výkon jejich řešení.
Při výběru komponent infrastruktury jsme se snažili mířit co nejvýše a tak se výsledný koktejl skládá z kombinace řešení značek:

Páteřní síť infrastruktury pracuje s rychlostí 100Gbps a jednotlivé prvky jsou do ní připojené 4x 25 Gbps. Cluster sám je tvořen pomocí platformy VMware vSphere Enterprise Plus, která se nám dlouhodobě osvědčila jako nejspolehlivější. Veškeré střípky celého našeho datacentra jsou samozřejmě redundantní a servisovatelné za provozu, jak se dnes sluší a patří.

Bezpečnost je spolu s rychlostí přenosu dat tím nejdůležitějším požadavkem. Pro šifrování používáme systém Dell EMC Unity – Data at Rest Encryption. Je to velice účinný nástroj pro šifrování informací, který samozřejmě splňuje veškeré nároky ochrany citlivých údajů a zásady stanovené GDPR.

Jsme hrdí, že můžeme nabízet našim zákazníkům mnohonásobně výkonnější systémy než dříve a že si je díky portálu pro správu mohou obsluhovat a konfigurovat sami.