Dokážeme navrhnout propojení různých řešení a informačních systémů, tak aby vznikl ucelený a komplexní podnikový informační systém.

Softwarové řešení, které propojuje procesy výrobního, obchodního a personálního oddělení může vypadat takto:

1. SW moduly

Hlavní SW modul zajišťující proces příjmu, evidence, třídění a inventury zboží. SW modul je úzce propojen s HR modulem, který poskytuje data pro Velkoobchodní a Maloobchodní modul. Jeden z hlavních zdrojů podkladů pro modul reportingu.
Velkoobchodní modul pracuje s informacemi z velkoobchodního skladu a z modulu Výroba. Zajišťuje agendu velkoobchodního prodeje a zahraničního exportu.
Pokrývá proces zpracování balíků, komunikaci s intrastat a zpracování podkladů pro JCD. Zajišťuje propojení zboží s objednávkami zákazníka a práci s velkoobchodními ceníky.
Maloobchodní modul prodej poskytuje nástroje pro zpracování maloobchodního prodeje, nacenění a podkladů pro distribuci. Zpracovává denní uzávěrky, evidenci přijatého, prodaného a vráceného zboží a tržeb. Pracuje s daty z maloobchodního skladu. Poskytuje nástroje pro tvorbu výprodejových akcí, slev a exporty ceníků.

2. HR
Modul HR zajišťuje veškerou správu pracovníku, shromažďuje data pro reporting a výkazy. Umožňuje plánování směn a další zaměstnanecké agendy. Je úzce propojen s docházkovým systémem, který poskytuje data o příchodech, odchodech a pohybu zaměstnanců. Z výrobního modulu pak získává data pro plánování směn a vyhodnocení pracovníků.

3. Dashboard & Reporting
Reporting:
Poskytuje požadované sestavy a reporty z dat získaných ze všech ostatních modulů, ať již manažerské, provozní či podklady pro státní správu.
Dashboard:
Poskytuje živý náhled na provoz, jako je např. obsazenost jednotlivých stanovišť pracovníky, stavy zpracování zakázky či výkonnostní ukazatele.

4. Marketing
Modul Marketing zastřešuje realizaci prodejních akcí. Součástí je i mobilní aplikace pro podporu a kontrolu marketingových akcí.

5. Účetní software
Systém pro účetnictví, který bude integrován s ostatními SW moduly.

6. Docházkový systém
Docházkový systém, který je úzce propojen se SW modulem HR.

Zapojení infrastruktury pro navrhované softwarové řešení může vypadat následujícím způsobem: 

Nutné zapojení lokální infrastruktury u zákazníka:

1. Strukturovaná kabeláž a rozvaděče
Vybudování strukturované kabeláže v lokalitách s požadavkem na instalaci Wi-Fi sítí a serverové infrastruktury.

2. Servery, sítě a úložiště
Vybudování virtualizovaného clusteru (viz. schéma výše) skládajícího se ze dvou výpočetních serverů a sdíleného diskového pole. Toto řešení poskytuje vysokou flexibilitu správy systémů a spolehlivost díky faktu, že může vypadnout libovolná součást a systémy budou plně funkční i nadále.

3. Vytěžování faktur
Digitalizace faktur se řeší systémem se strojovým učením a není tak závislá na množství předem nastavených vzorců pro rozpoznávání systémem OCR. Uživatelsky je pak možné učit systém spolehlivě rozpoznávat nové druhy faktur (dokumentů). Skenování faktur může probíhat na libovolném zařízení typu skener nebo multifunkční tiskárna.

4. Docházka
Dodáváme standardizovaná řešení od výrobců docházkových a přístupových systémů. Řešení obsahuje docházkové terminály, centrální serverovou část s API i mobilní aplikaci.

Ondřej Pešta
architekt infrastruktury a IT systémů