Víte, že pomoci Web Scrapingu můžete automatizovat vše, co děláte ručně ve webovém prohlížeči?


Pro našeho zákazníka, jsme aktuálně vyvinuli robota pomocí služby APIFY, který mu pomůže vydělávat peníze, aniž by kdokoli seděl u počítače.
Hlavním požadavkem zákazníka byla možnost monitorovat data z webu sázkové kanceláře a následně tato data vkládat do aplikace, která za něj bude automaticky sázet. Jak jsme to dokázali? Data, ve strojově čitelné podobě, získáváme pomocí robota a na základě kurzu sázkové kanceláře se tato data vkládají do aplikace. Ta na základě předchozích kroků již automaticky sází. Bylo tedy nutné, aby robot data nejen načítal, ale i zapisoval. A jaký je výsledek? Je možné do vteřiny sázet.

Ptáte se, jak to funguje a na co Web Scraping můžete použit?

Web scraping je automatická metoda získávání velkého množství dat z webových stránek. Většina těchto dat jsou nestrukturovaná data ve formátu HTML, která se poté převádějí na strukturovaná data v tabulce nebo v databázi, aby je bylo možné použít v různých aplikacích. Existuje mnoho různých způsobů, jak provést scraping webu za účelem získání dat z webových stránek.

Na co se používá Web Scraping?

Web scraping lze použít ke sledování aktuálních trendů kolem aktuálních událostí nebo zpráv. To umožňuje podnikům sledovat vznikající příběhy o sobě, svém oboru nebo konkurenci a umožňuje jim reagovat včas, snad před ostatními.

  • Elektronický obchod – pomocí web scrapingu můžete současně sledovat miliony webů a produktů elektronického obchodování v reálném čase. Zefektivněte sledování konkurenčních cen a produktů, abyste mohli upravit svou vlastní cenovou strategii a optimalizovat svůj výkon.
  • Bankovnictví, investice – pomocí web scrapingu můžete sledovat nastupující trendy a analyzovat jejich potenciální dopad (např. Dopady kryptoměny na tradiční finanční trhy), což investorům umožňuje jednat před dopady prognózy a zmírnit ztrátu.
  • Nemovitost – sledování realitních trendů pomocí web scrapingu umožňuje realitním agentům a realitním agentům posoudit modely poplatků konkurence a zároveň sledovat dynamiku trhu na místní, regionální a národní úrovni. Vyřazením dat z výpisů mohou realitní agenti vylepšit výpisy svých konkurentů.
  • Průzkum trhu – průzkum trhu leží na křižovatce mnoha z těchto příkladů použití. Data získaná z webu mohou být podkladem pro průzkum trhu a pomohou vám činit efektivní obchodní rozhodnutí od obsahových strategií po sociální média a reklamní kampaně.

Ondřej Hlaváč