V roce 2020, kdy byla zahájena příprava a následná rekonstrukce a přístavba areálu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Jinonicích, jsme se stali součástí projektového týmu. Byli jsme požádáni o poskytnutí konzultací pro vyprojektování a instalaci následujících, většinou slaboproudých systémů:

 • Strukturovaná kabeláž
 • Vybavení serveroven a rozvoden
 • Elektrická požární signalizace (EPS)
 • Evakuační rozhlas
 • Pokrytí Wi-Fi
 • Telekomunikace
 • Pokrytí GSM
 • Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)
 • Systém kontroly vstupu (ACS)
 • Kamerový systém
 • Audio/Video technika
 • Výdejní systém pro knihovnu
 • Společná televizní anténa (STA)
 • Napájení ICT infrastruktury
 • Zálohování napájení (UPS)
 • Chlazení prvků ICT

Naším prvním úkolem bylo pomoci investorovi s hrubým popisem všech systémů a následně se podílet s projektanty na přípravě kvalitní výkresové dokumentace, která slouží jako podklad pro získání stavebního povolení. Dále se velká péče věnovala také plánování umístění centrálních prvků v serverovnách a podružných rozvodnách. Jelikož je lokalita v Jinonicích do budoucna plánována jako centrální datacentrum nejen pro Fakultu sociálních věd, ale i pro celou Univerzitu Karlovu, přikládali jsme velký důraz návrhu vybavení serveroven.

Po získání stavebního povolení přišla další fáze, kdy jsme připravovali „standardy“ neboli podklady pro zadání do výběrového řízení na generálního dodavatele stavby. Podklady obsahují veškeré normy, technické parametry a požadované funkce zmíněných systémů. Tyto podklady jsou během celé výstavby také využívány pro výběr jednotlivých prvků, komponentů, hardwaru i softwaru (vzorkování).

V aktuální, dokončovací fázi, se významně věnujeme kontrole dodávek během i po realizaci, případně spolupráci na přebírání jednotlivých dílčích částí i celků.

Oficiální stránky projektu: https://opvvv016-jinonice.fsv.cuni.cz