V roce 2023 dochází k čerpání dotace z Výzvy č. 0381 – Kreativní vouchery v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Kreativní vouchery komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru s názvem: IDC-softwarehouse_Kreativní voucher.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.