Evropská unie po směrnici NIS (Network Information Security) zabývající se bezpečností sítí a informací přichází s prohloubením a rozšířením tohoto rámce, který reprezentuje nová směrnice o kybernetické bezpečnosti – tzv. NIS2. Členské státy platnou směrnici musí promítnout do národního práva do 18. října 2024.

Organizace sama posoudí naplnění kritérií Zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB) a pokud je naplňuje, provede svou registraci u NÚKIB (Národní ústav pro kybernetickou a informační bezpečnost). Na implementaci opatření k plnění povinností vyplývající z nového zákona o kybernetické bezpečnosti má 1 rok.

Nově se zavádí odpovědnost řídících orgánů, oznamování bezpečnostních incidentů a odpovědnost za bezpečnost dodavatelských řetězců.

Pozor na sankce vyplívající z nedodržení povinností dle nového zákona o kybernetické bezpečnosti!

Co pro svoji firmu z hlediska bezpečnosti můžete udělat již dnes?

Jaká bezpečnostní řešení vybrat?

Zaveďte kryptografii

 • Šifrování dat s ESET Full Disk Encryption a ESET Endpoint Encryption
 • ESET PROTECT Complete včetně šifrování celého disku

Řízení přístupu a identit

 • Vícefázové ověření s ESET Secure Authentication

Zajistěte síťovou a aplikačníbezpečnost

 • Ochrana koncových a mobilních zařízení
 • Ochrana serverů
 • Zabezpečení a ochrana mail serveru
 • Ochrana cloudových aplikací
 • Ochrana před pokročilými hrozbami
 • Správa zranitelností a záplat

Zaveďte postupy probezpečnostní události a incidenty

 • Rozšířená detekce a reakce XDR
 • ESET MDR – Služba spravované detekce a reakce

Hledáte spolehlivého partnera, který Vám pomůže s naplněním kritérií nového ZoKB?

Máme dlouholeté zkušenosti se zaváděním síťových bezpečnostních systémů. Neváhejte se na nás obrátit s výběrem a implementací bezpečnostních řešení.