Entries by Ondřej Hlaváč

Historie PHP frameworků

Hlavním jazykem pro vývoj backendových aplikací je pro nás PHP. Použili jsme a používáme řadu dalších jazyků (C++, Python, Node.js, Perl, …), ale PHP hraje prim. Kromě samotných začátků jsme ovšem nepsali nikdy v čistém PHP a vždy jsme měli k ruce nějaký framework, který nám práci usnadňoval. Framework 1 První verze našeho interního frameworku, která vznikla […]

Jak efektivně řídit sběr souhlasů pro elektronickou komunikaci?

Od 1.7.2022 nabývá účinností novela zákona o elektronických komunikacích, která zavádí nové právní úpravy – např. v oblastech marketingového volání, zasílání akčních nabídek mailem nebo prostřednictvím sms zpráv. Mnoho společností vlastní rozsáhlé databáze kontaktů svých klientů. Aby bylo možné tyto kontakty marketingově využít, je nutné mít patřičné souhlasy. Za tímto účelem jsme naprogramovali nástroj, který pokryje […]

Jaké jsou výhody a nevýhody WebSocketu?

Naše softwarové oddělení se věnuje především vývoji backendu, různým integracím a backoffice aplikacím. Proto jsme dlouhou dobu neměli potřebu využít již poměrně starou technologií WebSocket. Tato příležitost se nám naskytla při přípravě „dashboardu“. Základní vlastností jakéhokoliv dashboardu je, aby obsahoval co nejčerstvější data a okamžitě reflektoval změny, ke kterým dochází na serveru. Nelze tedy čekat […]

IDC na vrcholu České republiky

Rádi si stanovujeme vysoké cíle, proto jsme se rozhodli pokořit nejvyšší vrchol Česka. Po naplánování cesty jsme se vydali vstříc novým dobrodružstvím. Stoupání bylo náročné, ale po celou dobu plné zábavy a smíchu. První (a jediná) velká zastávka proběhla na Luční boudě, kde jsme všichni doplnili energii výborným obědem. Následně jsme se vydali na závěrečný […]

Statická analýza PHP kódu

Při vývoji našich aplikací již mnoho let využíváme automatické testování. E2E testy a integrační testy nám usnadňují návrh aplikace a pomáhají předcházet opakovaným a zavlečeným chybám. Unit testy pak usnadňují vývoj a umožňují rychle zkontrolovat aplikaci bez složitého procházení. Nutnost psát testy vede programátory k návrhu lepšího a čistšího kódu. S příchodem PHP verze 7 se […]